Wiele firm jest z nami od początku naszej działalności.
To dla nas największe wyróżnienie i zarazem potwierdzenie naszej skuteczności.W czym możemy Ci pomóc?


CZYTAJ

Księgowość uproszczona

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ryczałt ewidencjonowany, karta podatkowa.


Pełna księgowość

Prowadzenie ksiąg rachunkowych: spółek z o.o. i spółek akcyjnych, spółek jawnych, cywilnych, partnerskich, komandytowych oraz komandytowo-akcyjnych.

Stowarzyszenia i fundacje

Prowadzenie ksiąg rachunkowych organizacji pozarządowych: Księgi rachunkowe fundacji i stowarzyszeń.


Kadry Płace ZUS

Umowy, prowadzenie dokumentacji pracowniczej, rozliczenia PFRON, deklaracje rozliczeniowe, weryfikacja dokumentacji, korekta w ZUS.